CLIPPING

Spremljanje medijskih objav – kliping 

Za učinkovito komuniciranje z javnostmi in uspešen marketing je danes odločilnega pomena vedeti, kaj o vas ali za vas pomembnem področju poročajo mediji. Zaradi vse večje medijske raznolikosti se informacije širijo še hitreje in manj pregledno. Genion Clipping je v hitro razvijajočem se medijskem svetu vaš navigator, ki po vaših navodilih poišče, obdela in analizira informacije. To je medijski pregled. To je kliping.

Analiza medijskega pojavljanja

Kliping (clipping) niso zgolj ključne besede, temveč je za dobro analizo medijev treba razumeti podjetje kot celoto, vključno z njegovimi usmeritvami in cilji ter notranjimi in zunanjimi javnostmi.

Analiza medijskega pojavljanja, ki je prilagojena potrebam in željam naročnika predstavlja celovit pregled medijskih objav v določenem obdobju in tako nudi možnosti za dobro in uspešno komuniciranje z mediji, pripomore h končni ocenitvi uspešnosti poslovnih, donatorskih, pokroviteljskih in drugih akcij.